телефонуйте

38(050) 966-66-66

Пишіть нам

[email protected]

SAP Activate: Третя фаза Дослідження (Explore)  Частина 2

12.04.2023

SAP ACTIVATE

SAP ERP

115

Продовжуємо розглядати кроки фази Дослідження. Нагадаємо що метою фази дослідження є розробка детальних планів у всіх робочих потоках реалізації, які будуть виконані на фазі реалізації. Плани мають охоплювати всі аспекти проекту впровадження.

Планування та дизайн бізнес-процесів – розробка оптимізованих бізнес-процесів на основі моделей бізнес-процесів. Визначені та затверджені бізнес-процеси можна експортувати в SAP Solution Manager, щоб увімкнути впровадження бізнес-процесів у SAP S/4HANA.

Команда впровадження – Application Design and Configuration визначає цільовий стан бізнес-процесу – бізнес-процеси To-Be мають досягти правильних значень KPI.

Працюйте в SAP Signavio та користуйтесь його можливостями.Команда Технічної архітектури та інфраструктури – Technical Architecture & Infrastructure виконує експорт визначених нових бізнес-процесів до SAP Solution Manager 7.2.

Планування та дизайн аналітики. Метою результату є планування та дизайн вбудованої Analytics для документування необхідних фільтрів. Цей результат має бути виконано для кожного напряму діяльності.

Акселератори – набір шаблонів для створення документів для специфікацій S4H_201_functional specifications, посилання на Embedded Analytics with SAP S/4HANA (‏BGH‏) та SAP Best Practices for analytics with SAP S/4HANA Cloud‎.

Також, виконують початкові налаштування для аналітики. Це завдання включає:

 • Встановлення валюти за замовчуванням для будь-яких KPI та звітів, які потрібно оцінити
 • Встановіть цільові порогові значення для KPI та звітів, які потрібно оцінити
 • Визначте функції дат для фінансових періодів для звітності
 • Додатково можна імпортувати історії SAP Analytics Cloud на панель запуску Fiori

Планування та проектування інтеграції. Група з Інтеграції – Integration:

 • Визначає варіанти сценарію для інтеграції. SAP пропонує низку передових практик для налаштування інтеграції. Вони містять стандартні інструкції з налаштування, щоб реалізувати процеси швидше та ефективніше. Усі передові практики можна знайти в SAP Best Practices Explorer.
 • Важливо використовувати опубліковані хмарні API SAP S/4HANA, де це можливо.
 • Використовуйте відкритих конектори у SAP Integration Suite Flow для підключення до даних сторонніх програм.
 • Визначте деталі для інтеграції B2B за допомогою EDI. Технології інтеграції, які підтримуються у версії приватної хмари S/4HANA:
  • OData
  • SOAP (WEB-сервіси)
  • BAPI
  • IDOC (інтерфейс ALE)
  • Крім того, SAP пропонує доступ до певних непублічних API, наприклад до певних таблиць БД і приватних RFC.
 • Створіть SAP Integration Suite iFlows
 • Перегляньте всі інтеграції зі списку сценаріїв інтеграції з ландшафтним архітектором, експертом з інтеграції для кожної сфери діяльності та оптимізуйте необхідні інтеграції щодо обслуговування, моніторингу та загальних витрат.
 • Підпишіть у клієнта список інтеграцій, які необхідно реалізувати.

Планування та проектування розширень. Перед групою з Розширення – Extensibility стоїть завдання зібрати всі вимоги, які потребують розширення бізнес-процесу; ознайомитись з веб ресурсами SAP Extensibility Explorer та SAP Build. Зберіть деталі для розширення – скористайтесь Extend SAP S/4HANA in the cloud and on premise with ABAP based extensions щоб переглянути доступні вказівки щодо вибору правильного сценарію розширення на основі вимог клієнта; Help – CDS Views для доступних CDS Views; Enhancements using in-app extensions feature map щоб визначити доступні функції розширень у програмі; SAP Extensibility Explorer для інструментів і прикладів кодів; SAP API Business Hub, щоб знайти деталі інтеграції.

Дизайн інтерфейсу користувача. Команда впровадження – Application Design and Configuration завершує роботу над UX дизайном. Створюється прототип макета панелі запуску для бізнес-ролі.

Планування та проектування доступу та безпеки користувачів – створення плану правильного налаштування ролей і повноважень відповідно до потреб клієнта. Це завдання також для Команди впровадження – Application Design and Configuration. Створіть документ, щоб описати обсяг і структуру концепції авторизації.

Планування впровадження штучного інтелекту. Це включає заповнення анкети та встановлення різноманітних програм перед запуском SAP Intelligent RPA Bots.

Аналіз потреб у навчанні. Також, на цій фазі продовжується аналіз потреб у навчанні для користувачів.

Підготовка завантаження даних – початок процесу міграції даних. Цей процес може зайняти багато часу, і його слід починати, як тільки потрібні об’єкти будуть визначені в новій системі. Визначте необхідні основні дані та дані про транзакції для S/4HANA Cloud, а також джерела даних. Історичні об’єкти транзакцій (тобто виконані замовлення на продаж, виконане замовлення на придбання тощо) не переносяться до нової системи. Зазвичай вони доступні за допомогою звітів або інших інструментів архівного пошуку. Визначте метод міграції для об’єктів: перенесення за допомогою проміжних таблиць або завантаження даних вручну. Визначте структуру для Migration Cockpit – це реалізація із використанням сценарію міграції Перенесення даних за допомогою проміжних таблиць. Дотримуйтеся процесу в Help – Migrate Data Using Staging Tables, щоб створити проект, додати об’єкти міграції та завантажити шаблони. Згенеровані шаблони відображають доступні поля відповідно до поточної версії. Завантаження проміжних таблиць через файл має обмеження для кожного файлу XML розміром 100 МБ, і рекомендується використовувати менше 50 000 записів в одному файлі. Починайте розробку специфікацій для вилучення даних із застарілої системи та ініціювання розробки. Виконайте дії з очищення застарілих даних. Зі старих даних слід видалити непотрібні дані, щоб зменшити обсяг даних для завантаження та захистити нову систему від сторонніх даних. Крім того, деякі інструменти/продукти SAP, такі як SAP Data Services або Smart Data Integration, можна використовувати для заповнення проміжних таблиць, забезпечення перетворення даних і можливостей очищення. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте Help – SAP HANA Smart Data Integration and SAP HANA Smart Data Quality і SAP Data Services Accelerators.

Планування тестування. Група Тестування – Testing розробляють стратегію тестування та план/графік тестування. Як правило, існує одна підписана та схвалена стратегія тестування, яка охоплює весь проект і часто є спільною власністю замовника та партнера з впровадження. В якості прискорювача надана презентація S4H_894 Test Management Guide.pptx (Public).

Як найкраща практика для складання тестових прикладів і сценаріїв тестування, рекомендується визначити критично важливі для бізнесу програми/звіти, оцінити програми/звіти, які найчастіше використовуються, і проаналізувати проблеми з підтримкою попередніх реалізацій. Необхідно задокументувати свої висновки в документі стратегії тестування та зберегти його централізовано в SAP Cloud ALM або інших вибраних інструментах керування тестуванням.

Примітка Alloy: Тестування складний, інтенсивний період. Тут важливо знайти золоту середину – все важливе має бути протестовано в оптимальний термін часу. Як це зробити, як не потонути в вимогах, як відокремити важливе від неважливого, як не втратити дорогоцінний час. Це питання, які вирішує стратегія тестування, і це однозначно творчий підхід. Нами був знайдений цікавий підхід до цього процесу, який дозволяє оптимально використовувати всі ресурси, час і зусилля як команди впровадження, так і ключових користувачів компанії.

Аналіз впливу управління організаційними змінами – необхідно переконатися, що організаційні і технічні зміни в бізнес-процесах були ідентифіковані та задокументовані шляхом порівняння існуючих і майбутніх бізнес-процесів. Група по прийняттю рішень – Solution Adoption проводить весь відповідний аналіз управління організаційними змінами ,наприклад, аналіз впливу змін, аналіз комунікаційних потреб і каналів, аналіз потреб у навчанні, аналіз зацікавлених сторін. Також вона виконує підготовку клієнтської інфраструктури для розгортання SAP Enable Now.

Перевірка розмірів системи. Група Технічної архітектури та інфраструктури – Technical Architecture & Infrastructure перевіряє початковий розмір системи. Проаналізуйте акселератор SAP Sizing – Home Page. Використовуйте прискорювач HANA Quick Sizer для нової реалізації.

Оцінка змін, необхідних у поточній структурі ІТ-підтримки клієнтів на основі обсягу проекту, і розробка цільової моделі центру експертизи клієнта на основі найкращих практик і стандартів SAP. Залежно від таких факторів, як поточна модель підтримки, зрілість організації та майбутня стратегія підтримки та розгортання, цей результат допоможе клієнту визначити операційну модель, яка може ефективно підтримувати та керувати впровадженням нового програмного забезпечення протягом усього життєвого циклу рішення. Ознайомтеся зі стратегічним розділом прискорювача презентації Customer COE Strategy Governance and Organziation, щоб створити спеціальну версію для клієнта відповідно до існуючої бізнес- та ІТ-стратегії. Зверніться до прикладів організаційної структури в цій презентації, щоб налаштувати індивідуальні плани персоналу для запланованих можливостей SAP. Використовуйте зразки ролей і моделі відповідальності. Визначте ІТ-процеси, пов’язані з SAP, для майбутнього ІТ-менеджменту впровадження рішень SAP. Визначте інструменти та стандарти для управління ІТ-послугами та операціями, які необхідно використовувати або встановити для майбутньої підтримки та операцій центру експертизи.

Ключові користувачі виступають у якості підтримки першої лінії для підтримки кінцевих користувачів, підтримують навчання та тестування, а також здатні поєднувати бізнес та ІТ-компетенції. Важливо розглянути довгострокову модель ключового користувача, яку також можна використовувати надалі.

План випуску та спринтуперегляд і оновлення початкового плану випуску. Управління проектом – Project Management оновлює та розставляє пріоритети по відставанням від плану. Власник бізнес-процесу несе відповідальність за визначення відносного пріоритету кожної вимоги.

Необхідно дотримуватись підходу до визначення «виконаних» завдань:

 • Оцінки виконуються експертами в команді, які впроваджують функціонал і мають досвід подібних проектів
 • Більше експертних думок призводить до кращих результатів оцінки
 • Кожен член команди бере участь у процесі оцінювання
 • Перевага надається усній комунікації, ніж докладним письмовим специфікаціям
 • Оцінка в тій самій одиниці виміру для всього проекту (наприклад, кількість днів ідеальної людини)
 • Якщо неможливо досягти консенсусу, відкладіть оцінку потреби на пізніше.

Примітка Alloy: Це, до речі, дуже важливий момент – як прийняти рішення, що завдання виконано, особливо якщо «не все так очевидно».

Останній крок – закриття етапу та підписання результату етапу. Управління проектом – Project Management згідно з SAP Activate Quality Gate Concept (Public) перевіряє, що результати виконані відповідно до рекомендованих практик, забезпечує планування проекту та перевіряє відкриті ризики і проблеми, а також вимірює задоволеність клієнтів. Представляйте Раді зі стандартизації рішень будь-які розробки та модифікації, що відхиляються від 5 золотих правил.

Група по прийняттю рішень – Solution Adoption проводить опитування щодо ефективності проекту відповідних груп зацікавлених сторін. Після завершення збору відповідей на опитування завершіть створення інформаційної панелі та використовуйте її для передачі відгуків одержувачам звітів, проводячи наступні зустрічі, щоб обговорити результати та рекомендувати відповідні заходи для виправлення.

Після отримання підтвердження проект може переходити до наступної фази.

Примітка Alloy: Коли всі рухаються зрозумілою дорожньою картою, то цей етап не є фіксованим, з спільним сигналом «На старт!». Якісь напрямки починають ці процеси на попередній фазі, якісь зараз, на наступній також можливі доопрацювання цих кроків. Ми б розглядали це як безперервний процес між фазою Підготовки до фази Реалізації. Окремо визначити час на цю фазу складно, оскільки для одних бізнес процесів достатньо стандарту і всі необхідні кроки будуть виконані за тиждень, іншому процесу знадобиться місяць. Крім того, важливий фактор це обсяг проекту та кількість бізнес процесів в компанії. З огляду на наш досвід, до фази реалізації ми приходимо десь через 1-2 місяці. Цю фазу ми називаємо «першим колом наближення».

На цій фазі тісно працюємо в двох додаткових програмних продуктах: SAP Cloud ALM та SAP Signavio. В кінці фазі маємо перший варіант для примірки – деталі вже вирізані з тканини та попередньо скріплені.

Продовжуючи порівняння з моделлю прийняття неминучого, то фаза Дослідження це стадія торгів, бо ітерації планування, ітерації тестування, ітерації доналаштування, що це як не торги? Компанія вже розуміє, що зміни неминучі і немає сенсу обхідних шляхів. На цьому етапі хоче відкласти неминуче, виправити ситуацію, почавши торгуватися. Стадію торгів психологи називають “А що, якщо?”

На цьому етапі дуже важливо мати довіру до команди впровадження, всіх її складових. І тут дуже допоможе активна участь та залучення професіоналів з команди компанії – як ІТ спеціалістів, які долучаються до проекту та мають авторитет у користувачів, так і бізнес користувачів, які досконало знають свої бізнес процеси та зацікавлені в освоєнні нового. Необхідно на кожному кроці нагадувати та не випускати з уваги цінність максимального використання стандарту системи, це збереже цінні ресурси для компанії – час і гроші.

Головне:

 • Вчимо та дотримуємось стандарту системи
 • Визначили основні дані та зафіксували організаційні одиниці
 • Отримали першу версію системи, пройшли навчання, виконали тестові завдання
 • Отримали бізнес-підтвердження дельта-вимог
 • Маємо рольову модель
 • Ведемо найважливіші проектні документи – опис налаштувань, описи до сценаріїв тестування
 • Вивчаємо аналітичні можливості системи
 • Починаємо процес підготовки до завантаження даних зі старих систем
 • Створюємо стратегію тестування
 • Створюємо модель центру експертизи клієнта

Литвиненко Артем

Шевченко Тетяна

Коментарі (0)
Додати коментар