телефонуйте

38(050) 966-66-66

Пишіть нам

[email protected]

Економічінсть та Ефективність бізнесу за допомогою SAP S/4HANA

20.03.2024

ALLOY

S/4HANA

83

Максимізація економічності та ефективності бізнесу за допомогою SAP S/4HANA: шлях до операційної досконалості

У сучасному швидкоплинному бізнес-середовищі економічність і ефективність (інколи, ефективність називають продуктивністю) мають першорядне значення для організацій, які прагнуть зберегти конкурентну перевагу. З появою цифрової трансформації компанії все частіше звертаються до інноваційних технологій для оптимізації операцій та стимулювання зростання. Серед цих технологій SAP S/4HANA виділяється як потужна платформа, здатна революціонізувати роботу бізнесу, відкрити нові рівні ефективності та сприяти підвищенню економічності.

Розуміння економічності та ефективності в бізнесі

Економічність і ефективність є невід’ємними компонентами операційної досконалості, необхідними для досягнення стратегічних цілей і створення цінності для зацікавлених сторін. Економічність означає здатність виконувати завдання з мінімальними витратами ресурсів, часу та зусиль, тоді як ефективність вимірює отриманий результат відносно витрачених ресурсів. По суті, максимізація економічності та ефективності передбачає оптимізацію процесів, ефективне використання ресурсів та усунення втрат для досягнення бажаних результатів.

Роль SAP S/4HANA у підвищенні економічності та ефективності

SAP S/4HANA, Intelligent Enterprise (Розумне Підприємство) система SAP наступного покоління, розроблена для надання організаціям аналітики в режимі реального часу, оптимізації процесів і розширення можливостей для прийняття рішень та впровадження інновацій. Використовуючи передові технології, такі як обчислення в пам’яті (RAM), машинне навчання та предиктивна (прогнозна) аналітика, SAP S/4HANA переосмислює роботу бізнесу, дозволяючи йому працювати ефективніше та продуктивніше, ніж будь-коли раніше.

Дані в режимі реального часу для прийняття обґрунтованих рішень. Однією з ключових переваг SAP S/4HANA є її здатність надавати інформацію про бізнес-операції в режимі реального часу. Консолідуючи дані з усієї організації та надаючи дієві аналітичні дані на вимогу користувача, SAP S/4HANA дозволяє керівникам приймати обґрунтовані рішення швидко та впевнено. Наприклад, відомий автор Пітер Дракер (Peter Druсker) сказав: “Те, що вимірюється, стає керованим”. Завдяки SAP S/4HANA організації можуть вимірювати ключові показники ефективності в режимі реального часу, що дозволяє їм проактивно управляти діяльністю та сприяти постійному вдосконаленню. Набагато ефективніше, ніж будь–коли.

Оптимізація процесів та автоматизація. Ще одним важливим аспектом економічності та ефективності є оптимізація процесів та автоматизація завдань, що повторюються. SAP S/4HANA пропонує низку функцій та можливостей для оптимізації робочих процесів, автоматизації ручної роботи та усунення вузьких місць. Наприклад, провідні організації, такі як Coca-Cola, використовують SAP S/4HANA для оптимізації своїх операцій у ланцюжку поставок, скорочення часу виконання замовлень, мінімізації рівня запасів та підвищення загальної ефективності.

Покращений користувацький досвід та співпраця. На економічність і ефективність також впливають зручність роботи користувачів і можливості співпраці в корпоративних системах. SAP S/4HANA включає SAP Fiori, сучасний та інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс, розроблений для підвищення зручності та ефективності. Інтерфейс може бути індивідуально налаштований під вимоги окремого користувача. Крім того, SAP S/4HANA забезпечує безперешкодну співпрацю між відділами та функціями, сприяючи кращій комунікації, командній роботі та обміну знаннями. Відомий експерт з управління Джим Коллінз (Jim Collins) каже: “Велике бачення без великих людей не має значення”. Завдяки SAP S/4HANA організації можуть надати своїм співробітникам інструменти та технології, необхідні для досягнення успіху. Кожен набуває інструментів величності.

Реальні приклади підвищення економічності та ефективності завдяки SAP S/4HANA. 

Численні організації з різних галузей у всьому світі досягли значного підвищення економічності та ефективності завдяки впровадженню SAP S/4HANA. Наприклад:

  • Siemens AG: Транснаціональний конгломерат Siemens AG впровадив SAP S/4HANA, щоб оптимізувати свої фінансові процеси та покращити фінансову звітність. В результаті Siemens значно скоротив час закриття звітності на кінець місяця, що дозволило швидше приймати рішення та розподіляти ресурси.
  • Bayer AG: Глобальна медико-біологічна компанія Bayer AG розгорнула SAP S/4HANA для оптимізації процесів закупівель і підвищення прозорості ланцюжка поставок. Завдяки використанню інформації в режимі реального часу та прогнозної аналітики, Bayer вдалося суттєво скоротити час циклу закупівель та збільшити оборотність запасів.
  • Cargill: Сільськогосподарський гігант Cargill впровадив SAP S/4HANA для модернізації своєї ІТ-інфраструктури та оптимізації операцій. Завдяки SAP S/4HANA Cargill вдалося скоротити час циклу від замовлення до отримання платежів, зменшити витрати на утримання запасів, і підвищити ефективність продажів.
  • L’Oréal: Косметичний гігант L’Oréal використав SAP S/4HANA для оптимізації операцій ланцюжка поставок та покращення прогнозування попиту. Використовуючи дані в режимі реального часу та прогнозну аналітику, L’Oréal зміг скоротити дефіцит товарів, покращити оборотність запасів, та підвищити точність прогнозів.
  • Volkswagen Group: Один із найбільших гравців автомобільної промисловості, Volkswagen Group, впровадив SAP S/4HANA, щоб оптимізувати процеси закупівель та покращити співпрацю з постачальниками. За допомогою SAP S/4HANA Volkswagen автоматизував робочі процеси закупівель, стандартизував процеси управління постачальниками та підвищив рівень дотримання контрактів. Оптимізувавши процеси закупівель за допомогою SAP S/4HANA, Volkswagen скоротив час закупівельного циклу, зменшив витрати на закупівлі. і підвищив рейтинг задоволеності постачальників.
  • FedEx: Логістичний оператор FedEx впровадив SAP S/4HANA, щоб оптимізувати свої глобальні операції в ланцюжку поставок і покращити наскрізну прозорість. Завдяки SAP S/4HANA компанія FedEx отримала інформацію в режимі реального часу про відстеження відправлень, управління запасами та дотримання митних вимог, що дало змогу краще приймати рішення та зменшити ризики. Оптимізувавши процеси ланцюжка поставок за допомогою SAP S/4HANA, FedEx скоротила час транзиту, підвищила точність доставки, і покращила показники задоволеності клієнтів.

Конкретні показники покращень коливаються в межах 10% – 50% в залежності від конкретної задачі і ситауції. Що об’єднує ці компанії, це той факт, що всі вони створили додаткову цінність для своїх стейкхолдерів, завдяки використанню S4/HANA. Чи достатньо цих прикладів? Якщо ні, то ваш може бути наступним.

Переваги для ключових організаційних ролей

СЕО (генеральний директор). Для генеральних директорів SAP S/4HANA пропонує стратегічні переваги, забезпечуючи видимість бізнес-показників у режимі реального часу, дозволяючи швидше приймати рішення та сприяючи інноваціям. Завдяки SAP S/4HANA керівники можуть узгоджувати організаційні цілі з операційними реаліями, стимулюючи зростання та конкурентоспроможність в умовах ринку, що швидко змінюється.

Фінансовий директор (CFO). Фінансові директори отримують вигоду від розширених можливостей SAP S/4HANA з управління фінансами, які забезпечують точну фінансову звітність, дотримання нормативних вимог та оптимізоване управління грошовими потоками. Використовуючи інформацію в режимі реального часу та прогнозну аналітику, фінансові директори можуть зменшити фінансові ризики, оптимізувати розподіл ресурсів, забезпечити надійну платіжноспроможність організації, зменшити витрати фінансування проектів, та підвищити прибутковість бізнесу.

Головний Бухгалтер (Chief Accounting Officer). Для Головних Бухгалтерів SAP S/4HANA пропонує оптимізовані облікові процеси, покращений контроль та підвищену прозорість, забезпечуючи відповідність нормативним вимогам та стандартам бухгалтерського обліку (українського і міжнародного). Створення і подання звітності і проходження аудиту стає в рази скорішим, легшим, і надійнішим. Централізуючи бухгалтерські дані та автоматизуючи рутинні завдання, головні бухгалтери можуть зосередитися на важливих ініціативах, таких як вдосконалення процесів та оптимізація фінансових показників.

ІТ-директор (CIO). ІТ-директори відіграють ключову роль у впровадженні ініціатив цифрової трансформації, а SAP S/4HANA забезпечує надійну платформу для інновацій та зростання. Використовуючи передові технології SAP S/4HANA, такі як обчислення в пам’яті (RAM) та машинне навчання, ІТ-директори можуть модернізувати ІТ-інфраструктуру, значно зменшити кількість ІТ систем в організації і витрат на їх підтримку, підвищити безпеку даних і прискорити розробку додатків, позиціонуючи організацію для майбутнього успіху.

Висновок: Розкриття повного потенціалу SAP S/4HANA

Отже, SAP S/4HANA пропонує організаціям шлях до операційної досконалості, максимізуючи економічність і ефективність в масштабах всього підприємства. Надаючи інформацію в режимі реального часу, оптимізуючи процеси та покращуючи співпрацю між відділами і функціями, SAP S/4HANA дає компаніям можливість стимулювати зростання, інновації та конкурентні переваги. Як сказав лідер думок в області розвитку ефективності Стівен Кові: “Головне – не забувати про головне”. Завдяки SAP S/4HANA організації можуть зосередитися на тому, що має найбільше значення – досягненні своїх стратегічних цілей та створенні цінності для клієнтів і інших зацікавлених сторін таким чином, що робота кожного співробітника стає узгодженим компонентом єдиного бачення.

Коментарі (0)
Додати коментар
Схожі публікації